การเสริมสร้างทักษะด้วยการพิมพ์ลายบนกระดาษห่อของขวัญ โดย จิรายุ กาศเจริญ หรือ (พี่เกมส์) เป็นผู้ทำการสาธิตการห่อกระดาษของขวัญด้วยการนำผัก,ผลไม้,และของธรรมชาติรอบตัว สามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้และนำไปทำเองได้จริงซึ่งเนื้อหาที่สอดแทรกเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ