เพื่อเป็นการฝึกการใช้ทักษะในด้านต่างๆ จินตนาการ และการความคิดสร้างสรรค์เพื่อความนุกสนานของเด็กพิเศษ และให้ผู้ปกครองและเด็กพิเศษได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ