การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองคุณครูว่าเด็กที่อยู่ที่บ้านกับที่โรงเรียนนั้นเป็นอย่างไร เพื่อเป็นส่วนช่วยในด้านต่างๆ ของเด็ก เมื่อมีข้อมูลของเด็กๆ ก็จะทำให้เราสามารถปรับนิสัยต่างๆ ของเด็กได้ เหมือนว่าเราร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาการของเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ