เป็นการบันทึกผลงานต่างๆของเด็กๆแต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูลการทำงานของเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้าง มีการปรับปรุงตรงไหน ผลงานชิ้นนี้เป็นอย่างไร และเพื่อการตรวจสอบที่ง่ายขึ้นของผู้ปกครองและคุณครู
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ