มีการส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ด้านการได้ยิน มีการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย มีการผ่อนคลายของเด็ก ทำให้เด็กเพลินเพลิด  ใจเย็นลง การเรียนดนตรีก็ถือว่ามีส่วนสำคัญสำคัญด้านการพัฒนาจิตใจอีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ