มีส่วนช่วยในการศึกษาของเด็กพิเศษ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กพิเศษ และสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษ ช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิเศษ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ