เพื่อให้เด็กๆ ศึกษาด้านทางธรณีวิทยาแบบจำลอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสมือนจริง และเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ