เป็นห้องจัดกิจกรรมเด็กๆ เพื่อกระตุ้นประสาทจิตสัมผัส สำหรับเด็กที่มีความบ่องพร่องหลายๆ ด้าน เช่นบ่องพร่องทางด้านได้ยิน ออทิสติก ทางด้านร่างกายและสุขภาพ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ