เพื่อจัดสารอาหารที่ครบถ้วนให้แก่เด็กๆ ในแต่ละวัน และดูแลอาหารให้สะอาดถูกหลักอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ