ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์ รู้ส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ฝึกการใช้ เมาส์ คีย์บอด การพิมพ์ การใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ