ส่งเสริมการเรียนรู้ของตัวของเด็กเองให้รู้จักสิ่งของที่เป็นของตัวเอง ควรจะเรียนรู้เรื่องอะไร การแสดงความคิดเห็นของเด็ก  และการพัฒนาการของเด็กที่ดีขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ