การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเด็กๆ เพื่อให้เกิดความมคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้  จิตนาการ และมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ