ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้จากการเล่นของเล่นต่างๆ และอุปกรณ์ที่เด็กสามารถเรียนรู้และมีการใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ