ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กสามารถฝึกความคิด อ่าน จิตนาการด้วยตัวเองมากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ