ดนตรีกับครูนก ครูนกจะสอนการแยกจังหวะช้า-เร็ว ฝึกการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย และการมีส่วนร่วมกันในการทำกิจกรรม
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ