ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้เท้าในการเดิน และฝึกประสาทสัมผัสของเท้าด้วยการเดินบนพื้นผิวที่ต่างกันเพื่อแยกประสาทสัมผัสของเท้า
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ