โภชนาการที่ดีควรมีความปลอดภัยสะอาดและมีคุณภาพ และมีการวางแผนการล่วงหน้าเพื่อจัดเตียมอาหารให้เด็กๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5หมู่ ตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ