ในตอนนี้เป็นการเล่านิทานเรื่อง บ้องแบ๊ว ในเด็กๆฟังและให้เด็กๆจินตนาการ ในความคิดของตัวเองว่าบ้องแบ๊วเป็นตัวอะไร และวาดรูปออกมกจากความคิดของตัวอีก ซึ่งเป็นการให้เด็กใช่จินตนาการของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ