เป็นการจัดเกมการเล่นให้กับเด็กๆ เพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆ และ สิ่งของมากมายและออกกำลังกาย เป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนคนต่างๆ ได้มากขึ้นและช่วงเหลือกันและกันให้มากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ