ให้เด็กใช้ แขน ขา และวิ่ง เดิน สไลด์ กระโดด เพื่อเป็นการออกกำลังให้ครบทุกส่วน เพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายมีความสัมพันธ์กัน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและฝึกให้เด็กออกกำลังกายให้มากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ