ในตอนนี้เป็นการฝึกให้เด็กวาดรูปและใช้ความคิดว่าจะวาดเป็นอะไรและ ตกแต่งระบายสี เพื่อให้เด็กฝึกการใช้ความคิดและ ความสามารถของตัวเอง และทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และนำมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ