เป็นการเล่านิทานและทำกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน และให้เด็กนั่งรอตั้งใจฟังก่อนไปรับประทานอาหารกลางวัน และนิทานเป็นการสอนจริยธรรมต่างๆ และช่วงทำให้เด็กมีจิตใจที่สงบมากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ