เป็นการสอนให้เด็กๆ รับประทานผักและร้องเพลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับชื่อผักแต่ละชนิด และปลูกจิตสำนึกในการรับประทานผัก และล้างผักให้สะอาดก่อนรับประทานเข้าไป และเป็นความสามัคคีของเพื่อนในห้องอีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ