เป็นการเล่านิทานให้เด็กฟังและฝึกสมาธิของเด็กและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเล่ากลางแจ้งเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในห้องที่มาเล่านอกห้องเรียน เพื่อให้ความแปลกใหม่ต่อการเล่านิทาน ทำให้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ