จัดขึ้นทำให้เด็กผ่อนคลาย และเป็นการร้องเพลง เล่านิทานแบบหุ่น ทำให้เพลิดเพลินต่อการฟังนิทานและเป็นการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ และใช้จินตนาการร่วมด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ