ช่วยทำให้เด็กเกิดความรู้การแยกแยะ ในการเรียนรู้ว่ามีสัตว์อะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร และให้เด็กมาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆในห้องฟัง และชอบแบบไหน และวาดภาพตามจินตนาการของตัวเองเป็นอย่างไร และเรียนรู้สัตว์ต่างๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ