เป็นการฝึกร้องให้ร้องเพลง ฝึกในการออกเสียง เปล่งเสียงออกมา ทักษะการหายใจให้ถูกต้อง และพอเรียนไปก็สามรถร้องให้ผู้ปกครองฟังได้ ซึ้งเป็นการใช้ความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ