เด็กจะได้ทักษะทางสังคมและผ่อนคลาย และมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และคำศัพท์ใหม่ๆ และเรียนรู้รูปทรงและปริมาณในการกรอกน้ำ และฝึกฝนทักษะในการพัฒนาร่างกาย และเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกอย่างหนึ่ง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ