ส่งเสริมการใช้ภาษาและกระบวนการคิด และให้เด็กๆฟังจากสิ่งที่คุณครูฟัง และถามตอบกับเด็กๆ ซึ่งเป็นการฝึกความสัมพันธ์กับครูและเด็กให้สนิทกันมากขึ้น และฝึกสมาธิให้เด็กให้มีความตั้งใจมากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ