ในตอนนี้เป็นการ ทำกิจกรรมศิปละแบบ finger paint และช่วยทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และ มีความคิดเป็นของตเองได้ และช่วยทำให้สนุกสนาน และเป็นการใช้ความสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนในห้องได้ และเป็นการใช้กระบวนการวามคิดที่ดีอีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ