ในตอนนี้เป็นกิจกรรมในการเป่าลูกโป่งและใช้กำลังในการเป่า เป็นการสอนเป่าลูกโป่งให้พองขึ้น และเป็นการใช้ความสามารถของเด็กๆเอง  และสอนในเรื่องของการใช้ของเสร็จแล้วควรเก็บให้เป็นที่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ