เป็นการส่งเสริมการออกกำลังให้กับเด็กๆ  เป็นการสมมติให้เด็กเป็นตัวละครสัตว์ว่าจะเล่นเป็นอะไร และเล่นละครกันเพื่อนเป็นการใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อในห้องเดียวกัน และเป็นการฝึกความสามารถให้กับตนเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ