ตอนนี้เป็นการฝึกให้เด็กใช้ไหวพริบ และความไวในการส่งของให้เพื่อน เพื่อเป็นการคิดและใช้ทักษะของตนเองให้มากขึ้น และช่วยให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนให้มากขึ้น และต้องใช้ความสามัคคีในการเล่นอีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ