เป็นการให้เด็กกรอกน้ำตามภาชนะ และฝึกทักษะในด้านภาษา และโต้ตอบคำถามกับคุณครูและเข้าใจคำว่า หนัก เบาของน้ำ และช่วยให้ทักษะเด็ก และถามเด็กว่าเป็นอย่างไร
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ