เป็นการฝึกให้เด็กผ่อนลมหายใจในการร้องเพลง และ ฝึกร้องเพลงไปด้วย จะช่วยทำให้เด็กฝึกจำความควรทำอย่างไร และสอนการเต้น และร้องตามไปด้วยเพื่อให้ความเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมนี้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ