เป็นการเล่านิทานให้เด็กฟัง และให้ข้อคิดกับเด็กๆ และแทรกข้อคิดคุณธรรม เป็นการแสดงความรู้สึกต่างๆ เพื่อเป็นการทักษะการรักการอ่านให้มากขึ้น และช่วยทำให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ