เป็นการฝึกให้เด็กมีทักษะ และ ถามตอบกับคุณครูในห้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเอง และผู้ปกครองควรใช้เวลากับเด็กๆ ให้มากขึ้น
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ