สำหรับในตอนนี้เป็นการเล่านิทานให้เด็กฟัง แล้วนำมาจินตนาการความคิดของตัวเองมาวาดรูป และระบายสีและเอาผลงานของตนเองนั้นมา โชว์หน้าห้องร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการแบ่งบันความคิดของกันและกัน
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ