ฝึกทักษะให้เด็กรู้ว่า สิ่งของอันไหนมีน้ำหนัก และสอนถึงสิ่งของนั้นๆ เมื่อจมน้ำแล้วจะเป็นอย่างไร และเด็กๆจะจดจำสิ้งนั้นๆไว้ และเป็นการปฏิบัติจริงกับเด็กๆ และพัฒนาด้านร่างกายและการหยิบจับ และจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนๆ และรู้จักการรอคอยกับสิ่งของนั้นๆ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ