สำหรับตอนนี้เป็นการทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และทำให้เกิดความสนุกต่อการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ และฝึกทักษะและการหยิบจับกับสิ่งของต่างๆ และช่วยพัฒนาให้ด้านการจดจำของเด็กๆอีกด้วย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ