ในตอนนี้เป็นการสอนให้เด็กๆ รู้จักการว่ายน้ำที่ถูกต้องและจะมีคุณครูคอยให้คำแนะนำอยู่และช่วยจับ พยุงเด็ก ให้รู้จักการตวัดขาตอนว่ายน้ำ การหายใจ และทักษะต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อไปในอนาคต และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยกับตัวเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ