เป็นการทำกิจกรรมเกม ซึ่งจะเป็นแผ่นรูปต่างๆวางไว้ที่พื้นพอครูพูดว่า ให้กระโดดไปที่แผ่นป้ายไหน เด็กๆ ก็จะสามารถทำตามได้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิของเด็กและใช้ไหวพริบของตัวเองได้ โดยใช้ความคิดของตนเอง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ