สำหรับในตอนนี้เป็นการฝึกให้เด็กใช้สีช็อคในการระบายสี และใช้จินตนาการของตัวเอง และฝึกทักษะในการใช้สีว่าอันไหน ควรใสสีแบบไหน และเป็นการใช้ความคิด และใช้เวลาร่วมกับเพื่อนในห้องได้อย่างดี และนำผลงานมาแบ่งบันซึ่งกันและกันที่หน้าห้อง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ