เพื่อสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้วยการใช้สีของกระดาษแข็งโปสเตอร์ มาประดิษฐ์เป็นตัวการ์ตูนเพื่อทำให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ