เป็นการสอนการทำหนังสือด้วยกระดาษ และวาดภาพนิทานเรื่องต่างๆ ในหนังสือนั้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนของเด็กๆ ปฐมวัย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ