สอนการใช้กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง มาทำเป็นผลไม้และนำมาใส่เรื่องราวต่างๆ เพื่อเป็นจุดสนใจในการเรียนรู้ของเด็กๆ ปฐมวัย
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ