สอนการทำตุ๊กตาเต่าทองจากกระดาษแข็งสีโปสเตอร์ ในการประกอบสื่อการเรียนการสอนหรือการประกอบจัดทำเป็นบอดเพื่อแสดงชื่อนักศึกษาหรือบุคลากร
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ