สอนการทำแบบแผนการสอนที่หมุนได้จากกระดาษแข็ง เพื่อเป็นสื่อในการสอนในด้านคณิต ตัวเลข รูปเรขาคณิต หรือตามจิตนาการของผู้ทำ
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ