สอนการทำตุ๊กตายืดหยุ่นจากกระดาษแข็งสีโปสเตอร์และกระดาษอ่อนสี นำมาใช้ในสื่อการเรียนการหรือจะทำให้เด็กๆ เล่นเพื่อความสนุกสนานก็ได้
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ