สอนการทำลูกโปร่งไส้ไก่ ให้เป็นผึ้งน้อย ทำให้เด็กมีความสนใจและมีความสนุกสนานในการทำลูกโปร่ง
คลิกเพื่อเข้าชมวีดีโอ